Poznaj Ofertę Serwisu

5/5

Corocznie serwisujemy układ A/C, gdzie znajduje się olej smarujący sprężarkę układu klimatyzacji. Nieszczelność tego układu może przyczynić się do wycieku oleju i  uszkodzić kompresor.

5/5

Układ A/C powinien być regularnie czyszczony oraz odgrzybiany. Powietrze, którym oddychasz, powinno być czyste. Nieprzyjemny zapach z nawiewu oznacza, że w aucie gromadzą się bakterie. 

5/5

Zajmujemy się naprawami układów klimatyzacji od małych napraw po kapitalne remonty. Nie odsyłamy do punktów napraw klimatyzacji naszych klientów, gdy układ jest niesprawny.

ZADZWOŃ